فصلنامه پرستاری قلب و عروق- اخبار نشریه
هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/10 | 

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ 8 الی 10 اسفند ماه برگزار می گردد.
  
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری قلب و عروق:
http://journal.icns.org.ir/find.php?item=1.43.51.fa
برگشت به اصل مطلب