:: دوره 5، شماره 2 - ( 6-1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 14-21 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رضایت جنسی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد
محسن تقدسی1، لیلا قنبری افرا* 2، منیره قنبری افرا3، حمیدرضا گیلاسی4
1- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
2- سوپروایزر آموزشی بیمارستان کامکار– عرب نیا، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران/ کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران (*نویسنده مسئول) ، lghanbari@muq.ac.ir
3- بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
4- دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
چکیده:   (1932 مشاهده)
 

خلاصه

هدف. مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت جنسی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری انجام شد.

زمینه. رابطه جنسی یک رابطه چند بعدی است که تحت تاثیر بسیاری از عوامل روانی، فردی و اجتماعی قرار می­گیرد. رضایتمندی از رابطه جنسی می تواند سبب استحکام بنیان خانواده گردد.

روش کار. این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی 254 بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بخش آنژیوگرافی بیمارستان‌ شهید بهشتی کاشان در سال 1393 انجام گردید. نمونه گیری به روش در دسترس صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ رضایت جنسی لارسون جمع آوری شدند و با استفاده از آزمون‌های آماری کای ­اسکوئر، تی‌ مستقل و رگرسیون خطی تحت نرم­ افزار SPSSنسخه 13 تحلیل شدند.

یافته ها. میانگین نمره رضایت جنسی شرکت کنندگان، 101/7 با انحراف معیار 15/3 بود. میانگین نمره رضایت جنسی مردان، 104/53 با انحراف معیار 9/8 و میانگین نمره رضایت جنسی زنان، 98/94 با انحراف معیار 18/9 بود که دارای اختلاف آماری معنی دار بودند (0/004=P). نتایج آزمون آماری رگرسیون خطی نشان داد ارتباط بین رضایت جنسی و جنسیت با در نظر گرفتن سایر متغیرهای مخدوش کننده معنا دار است (0/026=P). سابقه دیابت (0/048=P)، مصرف سیگار (0/001=P)، و فشار خون بالا (0/001=P) از عوامل تاثیرگذار بر این رابطه بودند.

نتیجه گیری. نمره رضایت جنسی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری در محدوده بالا بود. رضایتمندی در مردان بیش تر از زنان بود. همچنین، سابقه بیماری دیابت، فشار خون بالا و مصرف سیگار بر رضایت جنسی مبتلایان به سندرم حاد کرونری موثر است. پیشنهاد می شود پرستاران نیازهای جنسی زنان مبتلا به سندرم حاد کرونری و افراد با سابقه بیماری زمینه ای را در اولویت های برنامه ریزی های مراقبتی، آموزشی و حمایتی قرار دهند.  

واژه‌های کلیدی: رضایت جنسی، سندرم کرونری حاد، جنس
متن کامل [PDF 798 kb]   (1053 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: منابع دانش پرستاران باليني
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۳


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( 6-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها